Toolkit

Šešta dalis

Kovai su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta aukštojo mokslo institucijose reikia įtraukių ir tinkamai suderintų metodų. Tai tęstinis, nuolat kintantis procesas.

Kad pasikeistų seksualinį smurtą įtvirtinančios žalingo elgesio apraiškos, įpročiai ir socialinės normos, reikia ne tik institucijos studentų ir darbuotojų įsitraukimo ir bendradarbiavimo bendruomenės lygiu, bet ir dalyvavimo didesnėse iniciatyvose ir tyrimuose.

Šio projekto metu mūsų komanda veiklas grindė bendradarbiavimu ir partneryste, kad sukurtų vertingas ir paveikias kovos su SPP sistemas ir išteklius, o kartu mokėsi iš kitų intervencijų ir kampanijų ir jas rėmė. Šioje priemonių rinkinio dalyje pateikiama daugiau papildomų išteklių, kuriuos galima panaudoti seksualiniam priekabiavimui ir prievartai šalinti AM institucijose ir institucijos kultūrai keisti.